AMACIMIZ

TÜRK DİLİ BÖLÜMÜNÜN AMAÇLARI
*Öğrencilere dil bilinci kazandırmak, dili etkili ve doğru kullanabilmelerine yönelik teorik ve uygulamalı çalışmalar yardımıyla Türkçenin olanaklarından öğrencileri haberdar etmek;
*Öğrencilere ana dil formasyonu vermek;
*Yazılı ve sözlü anlatımda Türkçeyi iyi kullanabilmenin yollarını göstermeye ve dolayısıyla kendilerine, meslek formasyonları yanında sosyal ve kültürel birer kişilik de kazandırmaya çalışmak;
*Dilin kuru bir kurallar yığını değil estetik bir yapı olduğunu, yüzyıllardan süzülen deyimleriyle, atasözleriyle, şiir, hikâye, roman ve masallarıyla, sanatçıların elinden çıkan yüksek düzeydeki eserlerle estetik olgunluğa ve mükemmelliğe ulaştığını benimsetmek;
*Türk dilinin özelliklerini, işleyiş kurallarını sezdirmek, örnekleriyle göstermek;
*Okuduğu, dinlediği bir metni ya da izlediği bir programı doğru olarak anlayabilmesinin kurallarını öğretmek;
*Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak;
*Bilimsel, eleştirel, sorgulayıcı, yorumlayıcı, yaratıcı, yapıcı düşünme alışkanlığı kazandırmak;
*Sanatsal, bilimsel ve düşünsel ifade yeteneği kazandırmak.
>