KURUMSAL

Bu bölüm, zorunlu Türk Dili derslerini yürütmek için kurulmuştur. Aynı zamanda Türk dilinin doğru kullanımı ve gelişimi için eğitim faaliyetleri düzenlemektedir. Programı Türk Dilinin sözlü ve yazılı anlatım özelliklerini, dönemlerini ve türlerini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Çağdaş bir eğitim vermeyi amaçlamaktadır.
Bölümümüz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 5/i maddesi gereğince üniversitelerdeki bütün bölüm ve programlarda okutulması zorunlu olan Türk Dili derslerini yürütmekle sorumludur.
Aynı kanunun 21. maddesi ve Akademik Teşkilat Yönetmeliği'nin 14. maddesine göre 1992 yılında MuğlaÜniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak kuruldu.
Türk Dili Bölümü, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir uzaktan eğitim koordinatörü tarafından yönetilmektedir.
Türk Dili dersleri, uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülmektedir.
>